– Det kan godt være, I tænker, at jeg er sej, fordi jeg er statsminister og kvinde. Men det er jer, der er de seje. I har truffet en beslutning om ikke at finde jer i vold. I er gået ind ad døren her og har bedt om hjælp. Det er sejt. Og jeg ved, at det kan være svært, og at I nogle gange tvivler. Men hold fast! I har truffet den rigtige beslutning.

Sådan startede en tydeligt berørt statsminister Mette Frederiksen sin tale til Kvindehjemmets voksne beboere, som var samlet i balsalen for at hilse på statsministeren.

Til børnene sagde hun:

– Det er aldrig okay, hvis man ikke bliver behandlet ordentligt. Og man kan altid mærke, når man bliver behandlet forkert indeni. Og hvis der er nogle voksne, der ikke passer på jer, så skal I sige det til nogle voksne, som I stoler på. Alle børn i Danmark skal have nogen, der passer på dem.

Beboer: Det betyder så meget

En af beboerne havde forberedt nogle ord, hun gerne ville sige til statsministeren. Blandt andet om hvor svært det var at komme på krisecenter og bede om hjælp, men hvordan hun også havde følt sig mødt, set og støttet langt ud over, hvad hun havde forventet.

– Du er statsminister. Du er min statsminister. Det betyder så meget, at du er her i dag, afsluttede hun.

I forbindelse med besøget blev statsministeren vist rundt i huset og blandt andet inviteret indenfor i et hjem. Hun besøgte også Kvindehjemmets samtalerum for mødre og børn – Børnetræet – og mødtes med en familie for at høre om deres tid med en voldelig far og om den uro og angst, der stadig fylder.

Tak for at sætte køn på dagsordenen!

Ved besøget fik vi desuden mulighed for at takke statsministeren for det gevaldige løft til voldsudsatte kvinder på seneste Finanslov. Her er der afsat midler til psykologhjælp til kvinder på krisecenter, flere krisecenterpladser samt ambulant rådgivning.

Besøget var også en anledning til at rose regeringen for eksplicit at italesætte køn i relation til vold og udfordre myten om, at vi er ligestillede i Danmark, som blandt andet kom til udtryk senest i perspektiv- og handlingsplanen for ligestillingsarbejdet i 2020.

– Køn er igen kommet på banen i politik. Det er vi glade for. Man kan sige, at krisecentrene er koncentratet af uligheden i Danmark. Det handler om de ofte stereotype normer og forventninger, som vi har til hinanden, og som påvirker, at især mænd udsætter kvinder for vold. Det er et samfundsproblem og kan ikke kun ses isoleret som enkelttilfælde, fortæller souschef og faglig leder Mette Melby Bak.

Se Mette Frederiksens opslag fra besøget her.

  • Statsministeren på besøg i Børnetræet – Kvindehjemmets samtalerum for børn. Børnepædagog Marie Møller Christensen viser hende en af Tankebøgerne, hvor børn deler hilsner og refleksioner med hinanden.

  • Statsministeren bliver vist rundt på en af boetagerne. Her er hun i et af husets fælleskøkkener.

  • Alle kvinder modtog en buket i anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag. I baggrunden ses Kvindehjemmets historievæg, som statsministeren også blev præsenteret for.

  • Her ses souschef og faglig leder Mette Melby Bak sammen med statsministeren.

Uddrag fra Perspektiv- og handlingsplan 2020 for ligestilling i Danmark

”… selvom vi har opnået formel ligestilling, så er der stadig lang vej, før kvinder og mænd, drenge og piger, har reelt lige muligheder – både herhjemme og internationalt. Derfor skal vi udfordre myten om, at vi i Danmark har ligestilling. Derfor skal vi stædigt gøre opmærksom på de – ofte ubevidste og stereotype – normer og forventninger til køn, vi møder hinanden med i familien, på uddannelserne, i arbejdslivet og i samfundet, som kan begrænse den enkelte og muligheden for at opnå reel ligestilling.”

Læs den hele her.