Kommunalvalget bør i langt højere grad handle om, hvad kommunalpolitikerne vil gøre for at forebygge partnerdrab og vold mod kvinder.

Sådan lyder opfordringen i en kronik bragt i Avisen Danmark onsdag den 10. november.

Kronikken er skrevet af Kvindehjemmets forstander Katrine Nordbjærg sammen med ledere af krisecentrene i Holstebro, Kolding, Ringsted, Randers og hos Danner i København.

De seks krisecentre udgør tilsammen konsortiet bag det ambulante rådgivningstilbud “Sig Det Til Nogen”, som Kvindehjemmet har været en del af siden efteråret 2020.

Krisecenterlederne anbefaler blandt andet, at kommunalpolitikerne sikrer en permanent finansiering til ambulant rådgivning for voldsudsatte kvinder og deres børn samt opkvalificering af alt frontpersonale, der kan tænkes at komme i kontakt med voldsudsatte borgere, så de ved, hvordan de skal spørge ind til blå mærker, frygt og konflikter, for at kunne hjælpe.

Læs hele kronikken her.