I dag er det Kvindernes Internationale Kampdag, og den er aktuel som aldrig før. I Danmark står over hundredtusind voldsudsatte kvinder uden tilbud om hjælp til at slippe ud af volden. Det er ikke blot et ligestillingsproblem, men også et rettighedsproblem for kvinderne og i lige så høj grad for deres børn.

Allerede nu er ventetiden i det ambulante rådgivningstilbud Sig Det Til Nogen (SDTN) lang. SDTN er et tilbud til kvinder, der ikke nødvendigvis har behov for eller lyst til et krisecenterophold, men som stadig har behov for voldsfaglig rådgivning og støtte til at bryde med volden.

Kvindehjemmet har været en del af SDTN siden efteråret 2020, men stod til at miste sin finansiering ved udgangen af september i år.

Vold mod mødre også er vold mod deres børn

Det er positivt, at Sig Det Til Nogen på baggrund af midler fra SSA-puljen er sikret, blandt andet Kvindehjemmets finansiering til SDTN indtil starten af 2024. Det er derimod uholdbart, at der endnu ikke er sikret varige midler til indsatser som SDTN, der virker og efterspørges.

Vold mod kvinder er skadeligt – både psykisk og fysisk – og i sidste ende livsfarlig. Voldens konsekvenser kan være livsvarige for kvinderne og dertil kommer konsekvenserne for de børn, der vokser op i hjem med vold. Og dem er der mange af. Aktuelt bor der flere børn end kvinder på Kvindehjemmet, og vores holdning er, at vold mod mødre også er vold mod deres børn, for vold i hjemmet kan ikke skjules og isoleres – vold rammer hele familien.

Ambulant rådgivning skal sikres via lovgivning

Derfor er effekten af Sig Det Til Nogen ikke kun til gavn for kvinderne, men også deres børn, som er fremtidens mænd og kvinder, og som vi i dag har et ansvar for ikke kommer til at reproducere den voldelige spiral, som de selv er vokset op med.

Som det ser ud lige nu, står Sig Det Til Nogen på Kvindehjemmet til at lukke i 2024. Det må ikke ske. Tværtimod bør ambulant rådgivning skrives ind i Serviceloven, så alle voldsudsatte kvinder og deres børn får hjælp til at bryde med volden.

Ventetiden i Sig Det Til Nogen bliver ikke kortere frem mod finanslovsforhandlingerne i slutningen af 2023. Det skal vi huske politikerne på.