Det er vores kerneopgave at støtte og beskytte kvinder og børn, så de ikke møder yderligere overlast og tilbydes en værdig start hen mod et liv fri for vold.

I vores daglige arbejde løser vi kerneopgaven på baggrund af en specialiseret voldsfaglighed, og vi tager udgangspunkt i den narrative teori og metode. Det er vores opgave at støtte kvinderne til et selvstændigt liv fri for vold. Her er nøgleordene empowerment og psykoedukation.

Som medarbejder på Kvindehjemmet indgår du i et tværfagligt samarbejde med 34 engagerede kollegaer fra forskellige faggrupper, som består af pædagoger, socialrådgivere, en psykolog, aften- og nattevagter samt teknisk og administrativt personale.

Stillingen i Q-team

Du bliver en del af vores Q-team, der består af i alt fire medarbejdere, som varetager den pædagogiske indsats i forhold til kvinderne i huset. Vi har desuden et team bestående af tre pædagoger, der har særligt fokus på børnene (Børnetræet) samt syv socialrådgivere.

Du vil sammen med kollegaerne fra Q-team arbejde sammen med kvinderne på etagerne i huset med det fokus at understøtte kvindernes vej væk fra volden. Det er Q-teams opgave, sammen med de andre fagteams, at arbejde med voldens konsekvenser. Det er Q-teams primære opgave, sammen med kvinderne, at støtte og facilitere de værdier, netværk og muligheder i livet, der understøtter den enkelte kvindes ressourcer.

Dine opgaver inkluderer blandt andet:

  • At tage del i dagligdagen på de etager, du er tilknyttet og at tage godt imod de kvinder og børn, der flytter ind samt introducere dem til huset og det fælles liv på deres etage.
  • At afholde beboermøder samt understøtte og planlægge fælles aktiviteter i huset.
  • At have støttende samtaler og grupper med kvinderne ved behov. Samtalerne kan omhandle netværk og socialt liv, søvn, konflikthåndtering, kultur, livet i huset, tiden efter Kvindehjemmet m.m.
  • At understøtte, at Kvindehjemmet som samlet hus fungerer, så hverdagen hænger sammen for kvinder, børn og personale. Det indbefatter praktiske opgaver som at tage imod donationer, uddele mad fra FødevareBanken og give en hjælpende hånd i forbindelse med rengøring af fælleskøkkener på etagerne.

Om dig

Du er pædagog eller har tilsvarende relevant uddannelse og erfaring indenfor voksenpædagogisk arbejde.

Dine kvalifikationer:

  • Du har erfaring med og viden om at arbejde med udsathed og komplekse sociale problemstillinger. Du har desuden kendskab til eller interesse for temaer som køn, vold, kultur og religion.
  • Du trives både med at arbejde selvstændigt og i teams, og du er indstillet på fleksibilitet, når en situation skal håndteres akut.
  • Du sætter din faglighed højt og har ambitioner på vegne af Q-team og Kvindehjemmet som helhed.
  • Viden og erfaring med at arbejde med narrativ teori og metode er en fordel.

Da flere af dine opgaver løses sammen med andre teams i huset, herunder socialrådgiverne, er det desuden en fordel, at du er vant til at arbejde tværfagligt.

Ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Der vil være aftenarbejde to gange om ugen, og der forventes en vis fleksibilitet i arbejdstiden, da vagterne er tilrettelagt mellem klokken 07:45 og 23.15. Du har fri weekender og helligdage. Løn m.m. følger overenskomst mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Socialpædagogernes Landsforbund (SL).

Det socialfaglige personale har efteruddannelser og specialviden om vold og den narrative tilgang, og der sørges løbende for faglige opdateringer, uddannelser, kurser og supervision.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er søndag den 5. februar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes den 22. og 23. februar 2023.

Ansøgning, CV og eksamensbevis modtages kun elektronisk på mail: job@kvindehjemmet.dk.

Du kan finde information om vores arbejde på www.kvindehjemmet.dk. Ved yderligere spørgsmål kan du i tidsrummet: 9.30-10.30 mandag den 30. januar og onsdag den 1. februar mellem 14.30 og 15.30 kontakte souschef Luiza Bertolucci tlf.: 35 81 98 45 eller forstander Katrine Nordbjærg tlf.: 35 81 98 45.

Om Kvindehjemmet

Kvindehjemmet er et privat, selvejet kvindekrisecenter med plads til at modtage 36 kvinder og omkring 30 børn akut, døgnet rundt.

Kvindehjemmet blev etableret i 1902 og har således en lang og solid erfaring med at hjælpe kvinder og børn i udsatte livssituationer. I 2010 blev Kvindehjemmet totalrenoveret og fremstår i dag i lyse, indbydende og moderne rammer centralt i København. Der er i alt fem etager til beboelse, hvoraf nogle er mindre lejligheder. Én etage er særligt for kvinder uden børn.

På Kvindehjemmet mener vi, at alle har ret til et liv uden vold, og at vold aldrig kan accepteres, bortforklares eller gradbøjes.