Katrine Nordbjærg skal lede Danmarks største kvindekrisecenter med plads til 36 kvinder og deres børn samt 28 medarbejdere.

Med sig i den faglige bagage bringer Katrine Nordbjærg en lang karriere i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Her har hun blandt andet har arbejdet med socialt udsatte kvinders livsvilkår (Fokus på Kvinder, Fælles Ansvar II) samt været institutionsleder og senere enhedsleder inden for rusmiddelområdet.

Katrine Nordbjærg er uddannet Cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet i socialvidenskab og pædagogik.

Bestyrelsesformand Dorthe Budtz forklarer om valget af Katrine Nordbjærg:

– Katrine har personlig gennemslagskraft. Hun har stor forståelse og empati for mennesket bag en given social og samfundsmæssig problematik. Samtidig har Katrine solid ledererfaring, og hun er dygtig og skarp i forhold til kerneopgaven.

Kunne ikke lade være

Katrine Nordbjærg, der knap nok har nået at indstille skrivebordet eller tændt sin computer, glæder sig over sin nye rolle som forstander for Kvindehjemmet.

– Jeg søgte stillingen, fordi jeg ikke kunne lade være, forklarer Katrine Nordbjærg og fortsætter:

– Jeg har gennem årene fulgt den politiske diskurs og debat om ligestilling og blevet ramt af en indignation over den måde, vi i dagens Danmark taler om og behandler kvinder, som lever et svært og udsat liv. Det har bekræftet mig i, at netop Kvindehjemmet er stedet, hvor jeg skal lægge mit engagement, min viden og min vilje til, sammen med hele Kvindehjemmet, at arbejde målrettet for, at vold mod kvinder og børn ikke accepteres, og at kvinder og børn mødes professionelt og med respekt.

Arbejdet med mennesker i en svær livssituation har været et tema gennem Katrine Nordbjærgs arbejdsliv, og hun befinder sig godt i krydsfeltet mellem individets behov, fagprofessionel hjælp og samfundsbestemte strukturer.

– Jeg er fagligt drevet af at arbejde med sociale problemstillinger, som for den enkelte kvinde og barn har voldsomme og svære konsekvenser, og hvor den professionelle hjælp skal bestå af flere elementer og indsatser. Der hvor den individuelle relation spiller sammen med de strukturelle rammer og vilkår, og der hvor handlerummet påvirkes af og påvirker den lovgivning, vi har.

Katrine Nordbjærg ser frem til at trække i arbejdstøjet.

– Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg glæder mig til at blive en del af netop Kvindehjemmet. Jeg har den største respekt for det arbejde og den betydelige indsats, som Kvindehjemmet leverer hver dag, afslutter hun.

Katrine Nordbjærg er 40 år og bor på Frederiksberg med sin kæreste og deres tilsammen fire børn.

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte Katrine Nordbjærg på kn@kvindehjemmet.dk eller 35 81 98 45.