Forskning viser, at det har en helende effekt på traumer, hvis man kender til sine rettigheder. I 2017 blev den nye rettighedsplakat for børn på krisecenter lanceret. Plakaten er et samtaleredskab i arbejdet med børn og mødre, som er på krisecenter i Danmark. Samtidig sender plakaten et stærkt signal til børn om, at også de har rettigheder; at de er vigtige personer med eget værd.

Tegneworkshops landet over

Lancering af rettighedsplakaten blev til ved hjælp af Rettighedsbussen, som havde fem stop i forskellige regioner henover foråret 2017. Formålet med bussens tur var gennem tegneworkshops at sætte fokus på børns rettigheder, når de bor på krisecenter. Med i bussen var tegner Kasper Købke, som i samarbejde med børnepædagoger fra landets krisecentre igennem flere år har arbejdet med udvikling og lancering af den nye rettighedsplakat og et tilhørende puslespil. Workshops var støttet af TrygFonden.

Bussen havde et stoppested i landets fem regioner. Ved hvert stop blev der afholdt en tegneworkshop for børn og mødre fra regionens krisecentre. Hver workshop startede med nogle tegneøvelser for at varme op. Derefter skulle alle – mødre som børn – vælge den rettighed, som havde en særlig betydning for hver enkelt, og tegne den.

De 10 rettigheder

Du har ret til

 1. At snakke om, hvorfor du bor på krisecenter
 2. At holde kontakt til vigtige personer i dit liv
 3. At gå i skole og hvis det er muligt være i institution
 4. At snakke om dine oplevelser med vold
 5. At få gode oplevelser
 6. At blive beskyttet mod vold
 7. At have voksne, der hjælper dig
 8. At have frirum til at lege
 9. At følge med i beslutninger i dit liv
 10. At holde kontakt med krisecentret efter du er flyttet.

Event på Statens Museum for Kunst

Rettighedsbussen havde sit sidste stop på Statens Museum for Kunst, som afrunding på rettihedsugen. Her deltog de tre børnepædagoger samt 18 børn og mødre fra Kvindehjemmet sammen med andre krisecentre fra Region Hovedstaden.

En pige på ni år valgte til eventet at tegne rettighed nummer fire: At snakke om dine oplevelser med vold. Hun fortalte:

– Den der rettighed – at man har ret til at snakke om sine oplevelser, både de gode og de dårlige – den kan jeg godt li´. Før tænkte jeg, at det er ikke godt at snakke med andre om ens problemer, fordi måske kommer man til at sige noget, som man ikke må sige, og så bliver ens mor eller far eller andre voksne måske sure på en.

Vi oplevede på dagen, at nogle børn og deres mødre valgte at tegne forskellige rettigheder. For nogle mødre var det en overraskelse at høre om, hvilken rettighed der var den vigtigste for deres barn. For andre familier faldt valget på den samme rettighed for både barn og mor.

En mor og hendes to piger på otte og ti år valgte alle den samme rettighed: ”At blive beskyttet mod vold”. Det blev en meget stærk oplevelse og gav anledning til en snak om betydningen af at være kommet til et sikkert og trygt sted. Det blev en anledning for pigerne til at opdage, at deres mor faktisk ville beskytte dem, da hun valgte at tage dem med på krisecenter.

Arbejdet op til lanceringen

Hvis vi spoler tilbage, startede arbejdet med rettighedsplakaten i LOKKs børnegruppe tilbage i 2014 . Børnegruppen arbejder kontinuerligt med at skabe og fastholde, at der på landets krisecentre er fokus på børnenes perspektiv. Der har siden midten af 1990’erne eksisteret en rettighedsplakat, og det var den, der blev kigget på med nye øjne. Den blev omformuleret, revideret og finpudset, så den giver et nutidigt bud på de vigtigste rettigheder for børn, der har oplevet vold i familien og bor på krisecenter.

Børnetræet har været repræsenteret gennem hele forløbet både i LOKKs børnegruppe samt i planlægningsgruppen for den regionale lancering. Derfor har vi også før eventet haft tankerne rettet mod at arbejde med rettighederne og brugt tiden op til eventet på at skabe rammer, hvor børnenes stemmer kunne komme til udtryk.

En hjælp til at sætte snakke i gang

En aften i Børnetræet havde vi inviteret større børn og unge på Kvindehjemmet sammen med børn og unge, som var tidligere beboere, til en snak om rettighedsplakaten. Det blev en aften, hvor der blev delt mange forskellige perspektiver på børns rettigheder og deres betydning for børn, mens de bor på krisecenter og efter.

En ung pige, som havde været en del af Børnetræet gennem længere tid, fik udtrykt nogle tanker om rettigheden ”At blive beskyttet mod volden”, og hvordan hun havde brugt det at gemme sig i musikken, som en beskyttelse. Disse tanker vakte genklang hos en anden pige, som var med i Børnetræet for første gang:

– Det kender jeg også godt, blev hendes første erfaring med at sætte ord på tankerne om at have oplevet vold. Det er eksempler på, hvordan snakke med udgangspunkt i rettigheder kan åbne op for børns egne oplevelser med vold.

En fortsat opmærksomhed i arbejdet

Efter lanceringen har vi i Børnetræet forsøgt at integrere rettighederne og deres betydning i vores tænkning og opmærksomhed. Vi bringer det ind i mange af vores daglige snakke med børnene, med familierne og med grupper af børn.

På et hjemmebesøg hos en familie med mor og to børn ser vi rettighedsplakaten sat i ramme på væggen i børneværelset. Familien fortæller, at plakaten hjælper dem med at huske tilbage på samarbejdet med Børnetræet og herigennem hente hjælp til, hvordan de kan håndtere de svære situationer, de ind imellem stadig møder.

 • I forbindelse med lanceringen af rettighedsplakaten blev der også udviklet et puslespil. Kunstner Kasper Købke har tegnet både plakat og puslespil.

  Puslespil med tegninger af rettigheder for børn på krisecenter
 • Den nye rettighedsplakat for børn der bor på krisecenter udarbejdet af LOKKs børnegruppe og fortolket af kunstner Kasper Købke.

  Plakat med tegninger af rettigheder for børn på krisecenter af Kasper Købke

Hør mere

Er du interesseret i at høre mere om rettighedsplakaten, eller har du nogle spørgsmål, så kontakt os.