Kvindehjemmets nuværende psykolog skal løse andre opgaver i huset, og vi søger derfor en ny psykolog til at varetage samtaler med kvinder, som har levet i vold.

Kerneopgaven i Kvindehjemmets arbejde er at sikre kvinder og børn mod yderligere overlast og støtte dem frem mod et liv fri for vold.

Som psykolog kommer du til at have individuelle samtaleforløb med kvinder á op til 10 samtaler samt mulighed for at køre gruppeforløb. Formålet er at bearbejde effekterne af at have levet med vold samt styrke kvindernes følelse af handlekraft, så de kan leve et fremtidigt liv, der tager udgangspunkt i egne værdier og drømme.

Ansøgningsfrist er den 26. juli 2020 inden midnat. Læs hele stillingsopslaget her.