Det er jo ikke mig, der er udsat for vold. Så det er ikke mig, der skal i fokus.

Sådan kan man som pårørende til en voldsudsat kvinde nemt komme til at tænke.

Fra erfaringer på Kvindehjemmet samt indenfor forskning på pårørendeområdet ved vi dog, at pårørende har potentialet til at udgøre en kæmpe ressource.

For at kunne være den ressource over en længere periode, kræver det imidlertid, at de pårørende klædes på med tilstrækkelig viden og sideløbende med at drage omsorg for og støtte kvinden i at bryde med volden, også drager omsorg for sig selv.

Derfor har Kvindehjemmet over den seneste tid udviklet og i denne uge opstartet sit første gruppeforløb for pårørende til kvinder, der er udsat for vold. Målgruppen er pårørende til kvinder, der bor eller har boet på Kvindehjemmet samt pårørende til kvinder, der modtager rådgivning i det ambulante tilbud ”Sig Det Til Nogen” som Kvindehjemmet er en del af.

– Vi har i ”Sig Det Til Nogen” allerede haft flere individuelle samtaler med pårørende, og med vores gode erfaringer med gruppeforløb, ser vi det som en oplagt mulighed at sætte de pårørende sammen i en gruppe, hvor de får mulighed for at spejle sig i hinanden og dele de svære følelser med ligesindede, siger Andlib, der er den ene af to rådgivere, der varetager gruppeforløbet.

Formålet med gruppeforløbet er at give de pårørende viden om vold og voldens dynamikker og de belastningsreaktioner, der ofte og helt naturligt opstår hos kvinden som følge af volden, men som også i nogen grad kan opstå hos de pårørende. Det kan være skam- og skyldfølelser, social tilbagetrækning og oplevelsen af at føle sig magtesløs.

Derfor er pårørendegruppen også tænkt som et rum, hvor man både får viden om eget handlerum som pårørende, hvilket kan hjælpe til at reducere magtesløsheden.

For som pårørende er balancegangen mellem at stå på sidelinjen og gerne ville hjælpe og samtidig respektere kvindens egne valg svær. Jo mere viden om og forståelse for, hvad der er på spil og hvor der er professionel hjælp at hente, er derfor vigtige forudsætninger for, at man som pårørende kan holde ud sammen med kvinden.

Fra erfaringer med gruppeforløb for de kvinder, der bor på Kvindehjemmet ved vi også, at det at kunne spejle sig i andres historier har en positiv effekt, da det kan hjælpe til at mindske skyld, skam og ensomhed.

Gruppeforløbet strækker sig over fire gange og er bygget i en kombination af psykoedukation og erfaringsudveksling.

Hvis du vil vide mere om tilbud til pårørende til kvinder udsat for vold, kan du læse mere her.