Kvinder og børn skal sikres mod yderligere overlast og støttes i en proces frem mod et liv fri for vold. Det er kerneopgaven på Kvindehjemmet – et kvindekrisecenter midt i København.

Som socialrådgiver på Kvindehjemmet vil du arbejde med visitation og sikkerhedsvurderinger, krisehåndtering, have støttende samtaler samt yde socialfaglige råd og vejledning.

Opstart 1. april.