• Viden og udvikling

    Vores tilgang til udvikling, nøgletal og aktuelle projekter.

    Voldsudsat kvinde på krisecenter står ved et træ med solen i ansigtet

En styrket indsigt ind i organisationen og ud i verden

På Kvindehjemmet hilser vi den stigende interesse i effektmåling og resultatdokumentation velkommen. Vi tror på, at en velovervejet dokumentationspraksis og brug af evalueringer er med til at forbedre kvaliteten af vores tilbud. Vi er engageret i projekter og metoder, der kvalificerer indsatsen indadtil og samtidig giver omverdenen øget indsigt i det krisecenterspecifikke arbejde og vores målgruppe. På denne side kan du se vores nøgletal og læse mere om aktuelle projekter.

Nøgletal (2022)

Der boede 113 kvinder på Kvindehjemmet i 2022

Halvdelen af kvinderne havde et eller flere børn med. Den største gruppe af kvinder var i alderen 31-40 år.

Former for vold

  • 88 procent psykisk vold
  • 76 procent fysisk vold
  • 52 procent økonomisk vold
  • 50 procent seksualiseret vold
  • 47 procent materiel vold
49

procent af tilfældene var voldsudøver en nuværende partner

34 procent havde oplevet vold fra en tidligere partner og 11 procent fra familien. Knap halvdelen af kvinderne havde været udsat for vold i over 5 år.

31

procent oplevede, at volden fortsatte under opholdet

Volden var ofte psykisk som fx chikane, trusler eller kontrollerende adfærd. Andre oplevede stalking, overfald i offentligt rum, økonomisk vold, digital vold og psykisk vold gennem børnene.

Der boede 93 børn på Kvindehjemmet i 2021

Den største gruppe var små børn mellem 0-4 år. Langt de fleste børn havde været udsat for psykisk vold eller overværet vold mod mor. 30 procent havde været udsat for fysisk vold.

884

henvendelser fik Kvindehjemmet i 2021

I langt de fleste tilfælde var det kvinden selv, der henvendte sig (63 procent). Der er i alt 36 pladser på Kvindehjemmet til kvinder med og uden børn.

Forskningsprojekt om kvinder på krisecenter

I 2018 iværksatte Kvindehjemmet et forskningsprojekt i samarbejde med Danner og Syddansk Universitet. Projektets formål var at undersøge voldens konsekvenser for kvinder på krisecenter samt følge hvordan kvindernes trivsel udvikler sig i løbet af et krisecenterophold og efter udflytning. Dataindsamlingen løb over tre år og i sommeren 2021 forelå den endelige rapport.

Blandt et af de opsigtvækkende fund var, at syv ud af 10 kvinder, der indskrives på krisecenter, har symptomer på PTSD eller Kompleks PTSD. Derudover viste forskningsprojektet også, at mere end hver tredje kvinde, der fraflytter et krisecenter, oplever ny vold i løbet af de første tre måneder efter.

Empowerment Star

Kvindehjemmet benytter dialog- og progressionsredskabet Empowerment Star til at sikre en helhedsorienteret indsats. Redskabet er udviklet specifikt til voldsudsatte kvinder. Sammen med rådgiveren drøfter kvinderne løbende emner som sikkerhed, empowerment og selvværd, børn og juridiske forhold. Redskabet giver desuden et visuelt overblik over kvindens udvikling over tid.

 

“Stjernen synliggør og styrker kvinders egen agenthed og handlekraft, som volden ofte har svækket.”

Luiza Bertolucci, souschef og faglig leder

Kontakt os, og hør mere om vores arbejde, og del dine ideer.

Nyheder

Kvindehjemmet søger socialrådgiver til barselsvikariat

Ledig stilling
Danmarks største kvindekrisecenter søger en socialrådgiver til et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med opstart senest d. 1/12 2023 - gerne før.

Partnervold anerkendes nu som et ligestillingsproblem – men kommer det arbejdet med den kønsbaserede vold til gode?

Køn og vold / Politik
Der skal være hjælp til alle voldsudsatte uanset køn. For at sikre, at hjælpen også bliver den rette, er det vigtigt, at den kønsbaserede vold anerkendes som en afgørende faktor i den samlede indsats til bekæmpelse af partnervold.

Nyt formandskab i Kvindehjemmets bestyrelse

Organisation
1. juni overtog Malene Paulli Buchvald og Gyrithe Saltorp formands- og næstformandsposten. De har siddet i bestyrelsen de seneste to år og kommer begge med ledelseserfaring. Derudover deler de ambitionerne om fortsat at understøtte Kvindehjemmets trygge og velfungerende rammer og samtidig udvikle og tilpasse indsatsen til samfundet omkring os.

Få indblik og indsigt i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn på krisecenter.

This post is also available in: English

Ring til osForlad side

Ring til os
døgnet rundt

telefon 35 81 98 45

Luk

Få vores nyheder
i din mailbakke

Følg med i vores arbejde, og hold dig opdateret indenfor krisecenterområdet. Du modtager nyheder en til to gange om måneden.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Luk