I fredags modtog Kvindehjemmet en glædelig nyhed: Kvindehjemmet bliver en del af det ambulante rådgivningstilbud Sig det til nogen. Et tilbud, der for to år siden blev startet af Danner, Ringsted og Randers krisecenter, og som målretter sig de kvinder, der ikke har akut brug for sikkerhed og beskyttelse, men som stadigvæk har brug for hjælp til at komme ud af volden.

Foruden Kvindehjemmet er Holstebro og Kolding krisecenter også kommet med i udbredelsen af projektet. Bevillingen på 8 millioner kroner fra Social- og indenrigsministeriet sker som et led i at sikre, at endnu flere voldsudsatte kan få ambulant rådgivning.

Og at behovet er der, hersker der ingen tvivl om. Desværre. Alene i København er ventelisten til Sig det til nogen lang.

En kortvarig indsats med stor effekt

Forstander Katrine Nordbjærg glæder sig over, at Kvindehjemmet er blevet en del af projektet.

– Sig det til nogen er et velafprøvet, velskruet og grundigt tilbud, som jeg er stolt over, at Kvindehjemmet nu bliver en del af. Med en relativ kortvarig og målrettet indsats kan vi hjælpe mange kvinder, og det er der brug for, siger hun og henviser til en midtvejsevaluering af projektet, der viser, at tilbuddet i høj grad bidrager til positiv forandring hos kvinderne, særligt indenfor områderne empowerment og selvværd, sikkerhed samt sundhed og helbred.

 

“Sig det til nogen er et velafprøvet, velskruet og grundigt tilbud, som jeg er stolt over, at Kvindehjemmet nu bliver en del af. ”

Katrine Nordbjærg, forstander på Kvindehjemmet

Kvindehjemmets nye afdeling kommer til at ligge væk fra det røde murstenshus på Jagtvej. Den geografiske afstand til trods har Katrine Nordbjærg en klar mission om, at projektet skal ind og leve på Kvindehjemmet.

– Det er vigtigt for mig, at projektet bliver en integreret del af Kvindehjemmets virke. For mig at se er det en oplagt mulighed for at udvikle vores voldsfaglighed og ydelse. Helt konkret betyder det, at to af vores socialrådgivere samt vores psykolog kommer til at være begge steder, og at vi hele tiden er opmærksomme på at få hevet viden fra Sig det til nogen med ind til møder og faglige sparringer i krisecentret og vice versa. Og så glæder jeg mig over, at projektet åbner op for et helt nyt sparringsrum med de andre krisecentre, som er med, siger hun og afslutter:

– Vi er klar.

Om Sig det til nogen

Sig det til nogen er et ambulant rådgivningstilbud stiftet af Danner, Ringsted og Randers krisecenter i 2018 med Danner i spidsen som projektejer. Tilbuddet er for kvinder, der er udsat for vold, men ikke er så sikkerhedstruede, at de har brug for et krisecenterophold. Tilbuddet indbefatter socialfaglig rådgivning af kortere varighed, psykologbehandling, gruppeforløb samt rådgivning til pårørende. I foråret 2020 havde 108 kvinder og 90 pårørende afsluttet et forløb i Sig det til nogen (Kilde: Danner).

Den aktuelle udvidelse af projektet løber fra 1. oktober 2020 til 30. september 2023.

Læs mere om projektet i Oxfords midtvejsevaluering eller på Sig det til nogens hjemmeside.