• Om Kvindehjemmet

    Danmarks største kvindekrisecenter midt i København.

    Voldsudsat kvinde på krisecenter står ved buske med solen i ansigtet

En ny begyndelse

Kvindehjemmet er Danmarks største kvindekrisecenter med 36 pladser til kvinder og børn. Vi tilbyder akut beskyttelse og støtte til kvinder og børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold fra deres nærmeste. Kvindehjemmet er et privat selvejet kvindekrisecenter. Vi arbejder i henhold til Servicelovens § 109 og modtager kvinder og børn fra hele landet.

Kvindehjemmet blev etableret i 1902, og er den ældste institution for kvinder og børn i akut krise i Danmark.

Det arbejder vi for

At kvinder og børn kommer fri af følgevirkningerne af at have levet med vold og fremadrettet vælger et liv fri for vold.

Medvirke til at skabe et samfund fri for vold mod kvinder og børn. Vold er aldrig acceptabelt, kan aldrig retfærdiggøres, og alle har ret til et liv uden vold.

At have et samfundsmæssigt perspektiv på volden og synliggøre de bagvedliggende faktorer, der betinger mænds vold mod kvinder og børn.

Tilgang og værdigrundlag

Vi lægger vægt på at modtage kvinder og børn i en varm, rummelig og tillidsvækkende atmosfære og i indbydende fysiske rammer. Anerkendelse er et nøgleord, og vi bestræber os på at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til kvinder og børn. Med udgangspunkt i den narrative tilgang arbejder vi med at bearbejde effekterne af vold. Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv. Under opholdet arbejder vi med at tydeliggøre og understøtte den viden og de færdigheder, som de har med sig. Formålet er blandt andet at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse. Børnetræet er navnet på vores specialiserede tilbud til børn, der har været udsat for eller overværet vold.

Personalet

På Kvindehjemmet arbejder der en række socialrådgivere, pædagoger samt en psykolog. Vi har desuden et vagtteam, der sikrer, at huset altid er døgnbemandet. De medarbejdere, som arbejder direkte med kvinder og børn, har alle specialviden om vold, krise og traumer. Det socialfaglige arbejde er ledet af en souschef. Der er desuden ansat en analyse- og kommunikationsmedarbejder, en sekretær, en bogholder, en vicevært samt to servicemedarbejdere. Vi har også en række frivillige ildsjæle tilknyttet huset.

Kvindehjemmets ledelse

Katrine Nordbjærg står i spidsen for Kvindehjemmets arbejde med at støtte voldsudsatte kvinder og børn til et liv fri fra vold.

Katrine Nordbjærg har tidligere arbejdet i Socialforvaltningen i Københavns Kommune, hvor hun blandt andet har arbejdet med socialt udsatte kvinders livsvilkår samt har en bred ledelseserfaring blandt andet som institutionsleder og enhedsleder inden for rusmiddelområdet. Hun er uddannet Cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet i socialvidenskab og pædagogik.

Katrine Nordbjærg blev ansat i 2019.

Udover at være forstander på Kvindehjemmet har Katrine Nordbjærg været bestyrelsesmedlem i LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre) siden 2021.

I april 2023 blev hun valgt som næstformand i LOKK.

Foto: Büro Jantzen

Kvindehjemmets bestyrelse

Malene Paulli Buchvald, formand
Cand.merc.jur. og marketingdirektør hos European Lifecare Group

Gyrithe Saltorp, næstformand
Cand.jur. og adm. direktør, Vilhem Lauritzen arkitekter, fhv. direktør, Bygningsstyrelsen

Dorthe Budtz, bestyrelsesmedlem
Jurist med mange års erfaring fra offentlige ansættelser

Monica Thon, bestyrelsesmedlem
Arkitekt med kendskab til byggeprocesser og vedligehold af bygninger

Eline Levin, bestyrelsesmedlem
Overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden

Henrik Nepper-Christensen, bestyrelsesmedlem
Cand.polit. og tidligere departementschef. Er desuden bestyrelsesmedlem i Dansk Stalking Center, Cafe Exit og Fugleværnsfonden

Camilla Bredholt, bestyrelsesmedlem
Stifter af Læger uden Grænser i Danmark og bestyrelses- og jurymedlem i INDEX: Design to Improve Life

Få indblik og indsigt i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn på krisecenter.

Nyheder

Kvindehjemmet søger socialrådgiver til barselsvikariat

Ledig stilling
Danmarks største kvindekrisecenter søger en socialrådgiver til et barselsvikariat på 37 timer ugentligt med opstart senest d. 1/12 2023 - gerne før.

Partnervold anerkendes nu som et ligestillingsproblem – men kommer det arbejdet med den kønsbaserede vold til gode?

Køn og vold / Politik
Der skal være hjælp til alle voldsudsatte uanset køn. For at sikre, at hjælpen også bliver den rette, er det vigtigt, at den kønsbaserede vold anerkendes som en afgørende faktor i den samlede indsats til bekæmpelse af partnervold.

Nyt formandskab i Kvindehjemmets bestyrelse

Organisation
1. juni overtog Malene Paulli Buchvald og Gyrithe Saltorp formands- og næstformandsposten. De har siddet i bestyrelsen de seneste to år og kommer begge med ledelseserfaring. Derudover deler de ambitionerne om fortsat at understøtte Kvindehjemmets trygge og velfungerende rammer og samtidig udvikle og tilpasse indsatsen til samfundet omkring os.

This post is also available in: English

Ring til osForlad side

Ring til os
døgnet rundt

telefon 35 81 98 45

Luk

Få vores nyheder
i din mailbakke

Følg med i vores arbejde, og hold dig opdateret indenfor krisecenterområdet. Du modtager nyheder en til to gange om måneden.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Luk