• Viden og udvikling

    Vores tilgang til udvikling, nøgletal og aktuelle projekter.

    Voldsudsat kvinde på krisecenter står ved et træ med solen i ansigtet

En styrket indsigt ind i organisationen og ud i verden

På Kvindehjemmet hilser vi den stigende interesse i effektmåling og resultatdokumentation velkommen. Vi tror på, at en velovervejet dokumentationspraksis og brug af evalueringer er med til at forbedre kvaliteten af vores tilbud. Vi er engageret i projekter og metoder, der kvalificerer indsatsen indadtil og samtidig giver omverdenen øget indsigt i det krisecenterspecifikke arbejde og vores målgruppe. På denne side kan du se vores nøgletal og læse mere om aktuelle projekter.

Nøgletal (2020)

76 kvinder boede på Kvindehjemmet i 2020

De fleste kvinder flyttede ind med et eller to børn. Knap halvdelen af kvinderne var i alderen 21 til 30 år og i arbejde.

70 børn boede på Kvindehjemmet i 2020

Den største gruppe var små børn mellem 0-4 år og flyttede ind med en eller flere søskende. 98 procent havde været udsat for psykisk vold.

840

840 henvendelser fik Kvindehjemmet i 2020

I langt de fleste tilfælde var det kvinden selv, der henvendte sig (70 procent). Der er i alt 36 pladser på Kvindehjemmet til kvinder med og uden børn.

  • 60 procent af de indflyttede kvinder havde dansk statsborgerskab
  • 40 procent af de indflyttede kvinder havde andet statsborgerskab
96

procent af de indflyttede kvinder havde været udsat for psykisk vold

8 ud af 10 havde været udsat for fysisk vold og 3 ud af 5 havde været udsat for økonomisk vold. Der skete i 2020 en særlig stigning af kvinder, der havde været udsat for seksualiseret vold.

Knap hver tredje kvinde i 2020 havde anmeldt volden senest ved udskrivning.

Fysisk vold var det hyppigst anmeldte voldsform, men få kvinder anmeldte også den psykiske vold. I 2020 var størstedelen af kvinderne udsat for vold fra en nuværende partner (70 procent).

1/3
5-10 år

26 procent havde levet i volden mellem 5-10 år eller derover

Af de kvinder, der havde været udsat for vold i over 10 år, var gennemsnittet 23 år.

Forskningsprojekt om kvinder på krisecenter

Kvindehjemmet har iværksat et forskningsprojekt i samarbejde med Danner og Syddansk Universitet. Projektets formål er at undersøge voldens konsekvenser for kvinder på krisecenter, samt følge hvordan kvindernes trivsel udvikler sig i løbet af et krisecenterophold og efter udflytning. Dataindsamlingen består af et spørgeskema, som de deltagende kvinder udfylder både under og efter opholdet.

Spørgeskemaet indeholder en række standardiserede og validerede psykologiske tests og kan blandt andet afdække omfanget af kvinder med symptomer på PTSD og Kompleks PTSD. Undersøgelsen er ledet af Ask Elklit, professor for Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet. Projektet løber fra 2018 til og med 2020 og er støttet af Offerfonden.

Nyt redskab til dialog og måling

Kvindehjemmet er ved at implementere et nyt progressions- og samtaleredskab, som hedder Empowerment Star. Redskabet er udviklet af virksomheden Outcomes Star og retter sig specifikt til kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer. Empowerment Star er et visuelt redskab, der sætter kvinders egen vurdering og udvikling i centrum.

 

”Data fra stjernen kan sige noget om, hvilken effekt Kvindehjemmets arbejde har på den enkelte kvinde samt på tværs af husets beboere.”

Mette Melby Bak, souschef og faglig leder

Kontakt os, og hør mere om vores arbejde, og del dine ideer.

Nyheder

Børn har ret til at få taget deres stemme seriøst

Børn / Rettigheder
Som lille boede nu 12-årige Subha på Kvindehjemmet med sin mor og bror. I dag er hun med i Unicefs børnepanel og kæmper for børns ret til et liv uden vold. Et skridt på vejen dertil er at lytte til børnenes egne stemmer og tage deres ord seriøst.

Krisecenterledere: Vores kommuner kan forebygge kvindedrab

Ambulant rådgivning / Kvindehjemmet mener
I en kronik opfordrer Kvindehjemmets forstander Katrine Nordbjærg sammen med fem andre krisecenterledere landets kommunalpolitikere til at prioritere vold mod kvinder på den lokalpolitiske dagsorden.

Velbesøgt fagkonference: Hjælp til voldsudsatte kvinder skal styrkes

Konference / Psykisk vold
Selvom et krisecenterophold forbedrer trivslen for voldsudsatte kvinder, fortsætter volden alt for ofte på den anden side. Det skal bremses, da voldens effekter har alvorlige konsekvenser. Fagpersoner efterspørger mere viden og bedre brobygning.

Få indblik og indsigt i arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn på krisecenter.

This post is also available in: English

Ring til osForlad side

Ring til os
døgnet rundt

telefon 35 81 98 45

Luk

Få vores nyheder
i din mailbakke

Følg med i vores arbejde, og hold dig opdateret indenfor krisecenterområdet. Du modtager nyheder en til to gange om måneden.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Luk