Når en kvinde eller et barn flytter fra et krisecenter, er det med nye erkendelser og redskaber i rygsækken. Men bare fordi man flytter fra et krisecenter eller afslutter et ambulant forløb betyder det ikke, at arbejdet er slut.

Det tager tid og kræver ofte hårdt arbejde at komme videre efter at have levet med vold. Det skyldes, at man meget sandsynligt vil støde ind i nye situationer, der virker udfordrende, enten på grund af volden eller som konsekvens af volden.

Et efterværnsforløb kan hjælpe med at fastholde den positive udvikling.

Første samlende gruppe

I denne uge opstartede den første efterværnsgruppe i Danmark, som samler børn, der enten har boet på krisecenter eller været i et ambulant hjælpetilbud.

Gruppen ledes af psykolog i Lev Uden Vold, Maria Højer Nannestad, i samarbejde med Marie Møller Christensen, som deltager i gruppen med over 20 års erfaring på Kvindehjemmet fra sit arbejde i Børnetræet – et tilbud til børn og mødre.

 

“Det er vigtigt, at vi i det hele taget husker på, at børn ikke bare er ’vedhæng’ til deres mødre … Efterværnsgrupper for børn er en måde at fastholde blikket på børnene”

Katrine Nordbjærg, forstander på Kvindehjemmet

Kvindehjemmets ledelse bakker op om tilbuddet, fordi det er vigtigt at følge op på børnene, og sikre at de ikke bliver glemt.

– Det er vigtigt, at vi i det hele taget husker på, at børn ikke bare er ’vedhæng’ til deres mødre. Børn, der har oplevet vold, er mindst lige så påvirkede, som deres forælder. Efterværnsgrupper for børn er en måde at fastholde blikket på børnene, lytte til dem og fortsat sikre den rette støtte og opmærksomhed, fortæller Kvindehjemmets forstander Katrine Nordbjærg.

”Hvad gør du når…?”

Den første efterværnsgruppe er for større børn i alderen 11 til 15 år.

I gruppen får børnene mulighed for at dele oplevelser, erfaringer og værktøjer og generelt lette deres hjerter i forhold til de dilemmaer, som de har stået i og fortsat står i. Det kan for eksempel være, at det er lidt svært at bo skiftevis hos mor og far, eller at man er usikker på, om man skal fortælle sine tætteste veninder om det, der er sket. Og det kan være en stor hjælp.

– Når børnene sidder sammen med andre i lignende situation, får de følelsen af ikke at være alene om at stå i en svær situation. Når børnene hører, at de andre også har haft det svært, kan det hjælpe dem til at åbne mere op og tale højt om det, de har oplevet og få det ud af systemet, forklarer gruppeleder Maria Højer Nannestad.

I gruppen får børnene desuden mulighed for at arbejde med deres selvværd samt blive mere opmærksomme på, hvad der hjælper dem, når de får det svært.

Erfaringerne fra den første efterværnsgruppe skal give mere indsigt i, hvad børn har brug for i et efterværnsforløb og danne grundlag for videreudvikling af hjælpsomme metoder i efterværnsarbejdet med børn. Planen er at opstarte flere grupper i regi af Lev Uden Vold.

Gruppeforløbet består af 10 gange à tre timers varighed, og der er indledningsvist afholdt visiterende samtaler med de deltagende børn og deres mødre.

Fakta
Lev Uden Vold tilbyder efterværnsgrupper til kvinder, mænd og børn der har været udsat for vold og som har fået hjælp enten ambulant eller på et krisecenter. Der er på nuværende tidspunkt 14 grupper på landsplan. Læs mere her.