Tilbage i juni fremlagde regeringen med ligestillingsminister Trine Bramsen i spidsen sin handlingsplan mod partnervold og kvindedrab i finanslovsudspillet.

Planen indeholder 22 initiativer med fokus på tidlig opsporing, effektiv og koordineret handling samt større fokus på voldsudøverne.

Da regeringen i sidste uge meldte ud, var det imidlertid kun ét ud af de 22 initiativer, der står til at blive finansieret via den kommende finanslov. Det gælder initiativet om skærpet underretningspligt hos fagpersoner ved formodning om at børn overværer vold i hjemmet.

Resten af initiativerne skal forhandles af Folketingets partier i løbet af efteråret under den såkaldte SSA-reserve, der er afsat til indsatser indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Dermed vælger regeringen ikke at give voldsområdet et varigt og strukturelt løft til trods for, at antallet af kvinder, der bliver dræbt og personer, der lever i voldelige relationer, desværre fortsat ligger stabilt.

Varige midler til  ambulant rådgivning mangler

Samtidig med, at handlingsplanen sætter fokus på opmærksomhed og tidlig opsporing af partnervold, er der alligevel sat færre penge af til ambulant rådgivning end de relevante aktører på området har arbejdet for.

Det gælder blandt andet det landsdækkende ambulante rådgivningstilbud Sig Det Til Nogen som Kvindehjemmet siden 2020 har været en del af. Sig Det Til Nogen har eksisteret siden 2018 og omfatter foruden Kvindehjemmet også Danner, Ringsted Krisecenter, Holstebro Krisecenter, Kolding Krisecenter og Randers Krisecenter.

Forstander Katrine Nordbjærg havde håbet på varige midler til den ambulante rådgivning.

– Gennem de seneste knap to år har Kvindehjemmet haft 100 kvinder i forløb hos henholdsvis vores to rådgivere, der deler en samlet en fuldtidsstilling samt vores psykolog, der har otte timer i Sig Det Til Nogen, siger hun og fortsætter:

– Ud fra de trivselsmålinger, der løbende er blevet lavet i forbindelse med evalueringen af Sig Det Til Nogen, kan vi se, at tilbuddet virker og er med til at forebygge eventuelle krisecenterophold for kvinder og børn. Derfor er fortsat finansiering til området helt afgørende, hvis kurven for vold mod kvinder skal knækkes, så vi ikke kommer til at stå over for, at de slet ingen faglig kvalificeret hjælp kan få.

 

Tilbuddet virker og er med til at forebygge eventuelle krisecenterophold for kvinder og børn. Derfor er fortsat finansiering til området helt afgørende, hvis kurven for vold mod kvinder skal knækkes.

Katrine Nordbjærg, forstander

Slide 2

Også direktør i Danner Mette Marie Yde ærgrer sig over prioriteringen i regeringens handlingsplan.

– Vi har udvidet Sig Det Til Nogen til flere krisecentre i Jylland med en pulje penge, der udløber næste år. Når man ikke lægger det over på varig finansiering, betyder det, at vi vil være nødt til at lukke tilbuddet ned i både Kolding, Holstebro og et krisecenter i København. Det er konsekvensen af at lave de her midlertidige finansieringsordninger, siger hun.

Om Sig Det Til Nogen

Sig Det Til Nogen er et ambulant rådgivningstilbud til dig, der er udsat for vold og har brug for at tale med en specialist.

Der er to afdelinger i København (Danner og Kvindehjemmet) samt på Ringsted Krisecenter, Kolding Krisecenter, Holstebro Krisecenter og Randers Krisecenter.

Sig Det Til Nogen tilbyder individuel rådgivning og gruppeforløb til både voldsudsatte kvinder og deres pårørende samt psykologsamtaler og juridisk rådgivning.

Læs mere på: https://sigdettilnogen.dk/