Regeringen og alle Folketingets partier indgik i går, torsdag den 2. november, en aftale om dette års fordeling af de såkaldte SSA-midler. I alt indeholder aftalen initiativer for 885,5 mio. kroner, der skal gå til nogle af de borgere, der har allermest brug for hjælp og støtte.

Et af de initiativer, der bliver tilgodeset i aftalen, er Sig Det Til Nogen (SDTN), der er et ambulant rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder.

Kvindehjemmet har været en del af SDTN de seneste tre år, mens rådgivningstilbuddet har eksisteret siden 2018 som og i dag omfatter seks krisecentre fordelt på hele landet.

Tre af dem – Randers, Ringsted og Danners Krisecenter – er sikret via Finansloven, mens fremtiden for Kvindehjemmets samt Holstebro og Kolding Krisecenters SDTN-tilbud har været usikker indtil i går.

Med SSA-midlerne er SDTNs overlevelse på Kvindehjemmet samt i Holstebro og Kolding nu sikret frem til midten af 2026.

– Det er en fantastisk nyhed, at vi får to et halvt års finansiering, der gør, at vi kan arbejde trygt ind i 2026, men vi skal stadig arbejde for at få den permanente finansiering på plads. Ambulant rådgivning bør simpelthen skrives ind i Serviceloven, så alle voldsudsatte kvinder får hjælp til at bryde med volden. Ikke kun til gavn for kvinderne, men også for deres børn, som er fremtidens mænd og kvinder, og som vi i dag har et ansvar for ikke kommer til at reproducere den voldelige spiral, som de selv er vokset op med, siger Katrine Nordbjærg, der er forstander på Kvindehjemmet.

Evalueringer af SDTN viser, at kvindernes trivsel målt ud fra blandt andet WHOs kriterier stiger undervejs i rådgivningsforløbet især hvad angår selvværd, sikkerhed og sundhed.