Siden Kvindehjemmets forstander Katrine Nordbjærg første gang blev valgt ind i LOKKs bestyrelse i marts 2021 har én af hendes mærkesager været at bidrage til en styrket dialog krisecentrene og relevante beslutningstagere og myndigheder imellem.

Det har dels været for at sikre, at krisecentrenes indsats anerkendes og understøttes af de offentlige instanser, som krisecentrene samarbejder med, men også for, at krisecentrenes specialiserede viden om vold når ud i hele samfundet til gavn for de voldsudsatte kvinder og børn.

Og lige præcis her kan LOKK bidrage med at styrke og tydeliggøre det nationale perspektiv på krisecenterområdet, som der er brug for.

En samlet national krisecenterindsats

Med den nye handlingsplan til forebyggelse af partnervold og kvindedrab, som den daværende S-regering lancerede i sommeren 2022, og som blandt andre LOKK længe havde efterspurgt, er der kommet øget fokus på voldsområdet.

I forlængelse af denne venter der en vigtig opgave i at få samlet den nationale indsats på krisecenterområdet, der skal gavne alle de tusindvis af kvinder og børn, der hvert år flytter på krisecenter.

Som nyvalgt næstformand håber Katrine Nordbjærg, at LOKK, der i dag ikke modtager driftsstøtte fra offentlig side, kan få skrevet sig på den næstkommende finanslov, der skal forhandles til efteråret.

– Vi er allerede godt i gang med at understrege LOKKs position som en uundgåelig samarbejdspartner på voldsområdet. Vi skal blive ved med at tydeliggøre værdien af vores indsats i arbejdet for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn ud af vold. Det er en samfundsopgave, som politikerne skal bakke op om ved at sikre LOKK varig finansiering, siger Katrine Nordbjærg.

LOKKs medlemmer skal føle sig hørt

Et andet af hendes fokusområder er LOKKs samarbejde med sine medlemmer.

– Jeg har gennem mine nu fire år som forstander på Kvindehjemmet lagt mærke til vores forskellige muligheder og rammer for at drive kvindekrisecentre i Danmark. Der er en stor variation i størrelse, brugen af frivillige, private, kommunale, siger Katrine Nordbjærg.

For hende er LOKK medlemmernes fællesnævner og et forum, hvor der skal være plads til at arbejde for den fælles sag, men med respekt for krisecentrenes forskelligheder, der gør det muligt at udvikle og inspirere hinanden, så krisecenter-området samlet set når længst ud til målgruppen.

– Jeg er meget optaget af dialogen med LOKKs medlemmer, og, at de oplever en gennemsigtighed og føler sig hørt, siger Katrine Nordbjærg.

Flere nye bestyrelsesmedlemmer

Katrine Nordbjærg har overtaget næstformandskabet fra Karen-Inger Thorsen, der fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

På generalforsamlingen, der fandt sted i slutningen af marts, skete derudover en større rokade i bestyrelsen, da tre daværende medlemmer trak sig og tre nye medlemmer blev valgt ind.

De tre nye medlemmer er vicepolitiinspektør Søren Rye, folketingspolitiker Heidi Bank samt fhv. kommunal direktør Susanne Ebdrup.

Se hele LOKKs bestyrelse her