Meget er vendt på hovedet i disse uger, efter coronavirussen har ramt Danmark. For det fleste betyder det nu, at næsten alle døgnets timer tilbringes i hjemmet. Det sætter hverdagen under pres. For kvinder og børn, der lever i vold, er det en helt særlig situation og risikoen for, at volden eskalerer er stor.

Den nationale hotline drevet af Lev Uden Vold oplever lige nu mere end en fordobling af antallet af henvendelser vedr. plads på krisecenter til en voldsudsat kvinde. Samtidig forventer vi, at færre kvinder i den kommende tid vil flytte fra krisecentrene.[1]

Pædagogisk førstehjælp til familier

Det øgede pres må ikke gå ud over kvinder og børn, der har brug for hjælp. Et politisk flertal har netop bakket op om nødpladser i regi af krisecentre, og der er afsat midler til i alt 55 nye pladser, hvoraf omkring 25 skal ligge i København (læs mere her).

Kvindehjemmet, Danner og Dansk Kvindesamfund er inden for få dage klar til at oprette et nødkrisecenter et sted i København. Her kan kvinder og børn få støtte og ikke mindst komme i sikkerhed, indtil de kan overflyttes til et regulært krisecenter eller andet relevant hjælpetilbud.

Kvindehjemmet kommer særligt til at bidrage med vores børnefaglige hjælp og støtte og yde pædagogiske førstehjælp til kvinder med børn.

– Pædagogisk førstehjælp i den akutte situation på et nødhotel er i udgangspunktet den samme som under et ophold på et helt almindeligt krisecenter. Det er rammerne for indsatsen, der er anderledes. Heldigvis er det, trods de særlige omstændigheder, stadig muligt at hjælpe og støtte kvinder og børn til at fastholde retten til et liv uden vold, fortæller forstander på Kvindehjemmet Katrine Nordbjærg og fortsætter:

– Det handler først og fremmest om at få skabt ro i familien midt i alt det kaotiske. At hjælpe mor til at føle, at hun er i kontrol og kan håndtere den svære situation, hun står i. Det giver ro til mor, og den ro smitter af på børnene. Og så handler det om ret hurtigt at få opbygget en ny rytme og rutine for familien.

Tæt på en aftale

De nærmere omstændigheder omkring nødkrisecenteret i København kan ikke deles med offentligheden af hensyn til kvinders og børns sikkerhed.

– Vi er tæt på at indgå en aftale med nogle bestemte virksomheder, som tilbyder den ekspertise og de lokaler, vi har brug for og som i denne helt specielle situation har vist stort samfundssind. Det vil jeg allerede gerne nu takke for, udtaler Lisbeth Jessen, direktør i Danner, på Danners hjemmeside.

Andre lande er også bekymrede

Det er ikke kun i Danmark, at vi forventer en stigning i behovet for krisecenterpladser i lyset af coronavirussen. Verden over gør organisationer opmærksom på risikoen for øget vold som følge af de ændringer COVID-19 forårsager i vores hverdagsliv. Women’s Aid (England), Women Against Violence Europe og National Coalition Against Domestic Violence (USA) er bare nogle af de store organisationer, der har påpeget en øget risiko for vold i hjemmet i lyset af den aktuelle pandemi samt vigtigheden af et klart og tydeligt beredskab.

[1] Der er kortlagt en række barrierer, der forventes at forhindre eller udskyde en udflytning. Bl.a. forventes der færre ledige lejeboliger, en begrænset støtte til kvinden i forbindelse med udflytning, samt at kvinden er mere isoleret, da familie og netværk er potentielle smittekilder (analyse foretaget af Kvindehjemmet, Danner og LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre).