– For mig er det vigtigt at være nysgerrig og stille de rigtige spørgsmål, der udfordrer og driver udviklingen på Kvindehjemmet fremad.

Sådan siger Malene Paulli Buchvald, der er nyvalgt bestyrelsesformand på Kvindehjemmet.

Hun er uddannet Cand.merc.jur. og har de seneste 10 år arbejdet som marketingdirektør indenfor sundhedsområdet, først i Falck og efterfølgende i European Lifecare Group (Danske Lægers Vaccinations Service), hvor hun arbejder i dag.

 

For mig er det vigtigt at være nysgerrig og stille de rigtige spørgsmål, der udfordrer og driver udviklingen på Kvindehjemmet fremad.

Malene Paulli Buchvald, bestyrelsesformand

Malene Paulli Buchvald vil med sin erfaring indenfor ledelse og kommunikation bidrage til fortællingen om Kvindehjemmet som relevant samfundsaktør.

Også den nyvalgte næstformand Gyrithe Saltorp, der er adm. direktør i Vilhelm Lauritzen Arkitekter, har et ønske om at bringe Kvindehjemmets viden og erfaring endnu mere i spil udadtil. Det gælder i forhold til både lovgivning og konkrete tilbud.

– Sammen med ledelsen skal vi i bestyrelsen forfølge, hvilke muligheder vi har inden for vores paragraf (§109 red). Det er en bestemmelse, der egentlig ikke siger ret meget, men alligevel fortolkes meget restriktivt. En meget åbenlys ting er for eksempel at få gjort Sig Det Til Nogen til et permanent tilbud. Der er så mange voldsudsatte kvinder, der har brug for et sted, hvor de kan tale med nogen og få hjælp til at forlade et voldeligt forhold, og der kan SDTN ramme rigtig mange, siger Gyrithe Saltorp.

Malene Paulli Buchvald er ligesom Gyrithe Saltorp optaget af det ambulante rådgivningstilbud Sig Det Til Nogen, som Kvindehjemmet er en del af.

– At Kvindehjemmet er en del af SDTN, vidner om organisationens lyst til at forny sig og tilpasse indsatsen til samfundet omkring os, siger hun.

Vil bidrage med nye perspektiver

Næstformand Gyrithe Saltorp er uddannet Cand.jur. og har ledelseserfaring fra blandt andet Bygningsstyrelsen og Københavns Ejendomme.

Derfor er hun også optaget af Kvindehjemmets fysiske rammer og de regler, der gælder for de selvejende institutioner.

– Jeg kan hjælpe med at sikre, at formalia er på plads og, at huset forbliver at være et roligt og hjemligt sted i god stand og med styr på rammerne. Kvindehjemmet er allerede en afsindig veldrevet institution med styr på tingene. Det skal vi sikre fortsætter, siger Gyrithe Saltorp.

Hun understreger, at det for hende er vigtigt at holde snuden fra driften, men derimod bidrage til at sikre, at der bliver bragt nogle refleksioner og perspektiver ind udefra i forhold til praksis i hverdagen på Kvindehjemmet.

 

Kvindehjemmet er allerede en afsindig veldrevet institution med styr på tingene. Det skal vi sikre fortsætter.

Gyrithe Saltorp, næstformand

Malene Paulli Buchvald ser også en styrke i, at hun og Gyrithe Saltorp kommer med viden og erfaring fra andre arbejdsområder.

– Fra mit arbejde indenfor sundhedsvæsenet kender jeg til den akutfunktion som Kvindehjemmet har, men ellers kommer jeg jo fra en helt anden hverdag og har nogle andre tankesæt og værktøjer, jeg kan bringe i spil. Og det ser jeg som en styrke i forhold til at være nysgerrig på de valg ledelsen træffer, stille spørgsmål og udfordre Kvindehjemmet, siger Malene Paulli Buchvald.

Som ny for- og næstformand afløser Malene Paulli Buchvald og Gyrithe Saltorp henholdsvis Dorthe Budtz og Monica Thon, der begge fortsætter som menige bestyrelsesmedlemmer.

Se resten af Kvindehjemmets bestyrelse her.