Hvilke former for vold har kvinder på krisecenter oplevet? Hvordan påvirker volden deres mentale og fysiske helbred? I hvilken grad får de det bedre, mens de bor på krisecenter? Og er effekten vedvarende?

Det er nogle af de spørgsmål et nyt forskningsprojekt mellem Kvindehjemmet, Danner og Syddansk Universitet skal forsøge at give svar på henover de næste tre år.

Måling før, under og efter

Dataindsamlingen består af et spørgeskema, som kvinder på henholdsvis Kvindehjemmet og Danner tilbydes at udfylde. Det første skema skal udfyldes, når kvinden flytter ind. De næste skemaer udfyldes løbende under opholdet. Den sidst måling bliver lavet tre måneder efter kvinden er flyttet fra krisecentret.

Spørgeskemaet består af en række standardiserede og validerede psykologiske tests og kan blandt andet sige noget om omfanget af kvinder med symptomer på PTSD og Kompleks PTSD på krisecenter.

I alt deltager fire krisecentre i undersøgelsen (Kvindehjemmet, Danner, Odense Krisecenter og Røntofte Krisecenter).

Viden om voldens effekter og kvinders udvikling

Projektets resultater kan bidrage til mere viden om vold og traumereaktioner. Samtidig kan projektet bidrage til mere viden om, hvordan kvindernes trivsel udvikler sig over tid, mens de bor på krisecenteret, og efter de er flyttet ud. Netop denne dobbelthed er Birgit Søderberg, leder af Kvindehjemmet, glad for.

– Motivationen bag projektet var oprindeligt at indsamle mere viden om vold og voldens effekter. Særligt den psykiske vold, som vi ved kan have alvorlige konsekvenser. Samtidig ville vi gerne undersøge, hvordan trivslen og det mentale helbred udvikler sig over tid for kvinder, der opholder sig på et krisecenter. Projektet her gør det muligt at undersøge begge dele, siger hun og fortsætter:

– Jeg er spændt på følge resultaterne, som jeg forventer vil kvalificere vores viden om målgruppen og den hjælp, vi yder på krisecentrene.

Forskningsprojektet er ledet af Ask Elklit, som er professor for Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet.

FAKTA

Forskningsprojektet løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2020. Projektet er et samarbejde mellem Kvindehjemmet, Danner og Syddansk Universitet og er støttet af Offerfonden. Der er nedsat en følgegruppe, som skal bidrage med faglig sparring undervejs.