– Gennem mine to år som forstander på Kvindehjemmet er jeg blevet bekendt med, hvor stærke vi som krisecentre er sammen. Jeg oplever ligeledes et stort behov for at tydeliggøre vores fælles strategi, der skal sikre alle voldsudsatte kvinder børn ret til hurtig hjælp og støtte til at komme ud af volden og skabe sig en tryg fremtid.

Sådan sagde Katrine Nordbjærg, da hun lørdag eftermiddag holdt motivationstale for LOKKs medlemmer ved organisationens årlige generalforsamling, der i år foregik digitalt.

Hun understregede ligeledes, at arbejdet med kønsrelateret vold og indsatsen ude på krisecentrene for at hjælpe kvinder og børn fri af volden er et yderst komplekst arbejde, der stadig i 2021 møder mange barrierer lige fra nære familiemedlemmer til i mødet med myndigheder og andre kulturbærende institutioner.

– Jeg er især optaget af den systematiske vold, der foregår i samfundet, og som jeg mener, at LOKK kan være med til at bringe frem i den politiske debat, siger Katrine Nordbjærg.

Derudover er hun også særligt optaget af, hvordan krisecentrene landet over kan inspirere hinanden, således at lokal viden, erfaring og innovation kan bringes rundt mellem regionerne.

Der var i alt fire kandidater til de to ledige bestyrelsesposter, og foruden Katrine Nordbjærg blev Trine Hørdum Grünberger, der er konsulent i LivaShelter, valgt ind.