Kvindehjemmet er netop udpeget som en af de aktører, der over de næste fire år skal kvalificere indsatsen mod vold mod kvinder i Danmark under Det Nationale Voldsobservatorium.

Kvindehjemmet repræsenteres af forstander Katrine Nordbjærg. Det er en opgave, hun ser frem til:

– Jeg møder volden og dens konsekvenser direkte i kraft af min rolle som forstander med visitationsansvar. Det gør, at jeg hele tiden har føling med de konkrete menneskelige konsekvenser af mænds vold mod kvinder og børn. Det giver mig et indgående indblik i vold, i dens effekter og ikke mindst i de udfordringer, som kvinder møder på deres vej, og hvad det kalder på af praksis og forskning.

Som repræsentant for Kvindehjemmet repræsenterer Katrine Nordbjærg en historisk institution, som har sikret tryghed og støtte til kvinder og børn siden 1902, og som altid har haft et samfundsmæssigt blik og en engagerende tilgang til vold mod kvinder og børn.

Katrine Nordbjærg selv er spændt på at komme i gang med arbejdet. Et af de emner, som hun er optaget af, er rettigheder og lighed for loven:

– Jeg oplever så mange kvinde- og børneliv, hvor de krænkelser og den vold, de har været udsat for, aldrig kommer for en dommer. På krisecentrene kender vi godt de mange gode grunde til, at kvinden vælger ikke at anmelde det. Men jeg er samtidig optaget af, om vi kan gøre mere som samfund for at tilskynde anmeldelser og domssager. For eksempel ved at sikre at der er en ordentlig inkorporeret forståelse af vold i politiet og i anklagemyndigheden.

I dag mødes de nyudpegede medlemmer for første gang for at drøfte Straffelovrådets betænkning om ny voldtægtslov.

Foto: Büro Jantzen

Formålet med Det Nationale Voldsobservatorium

  • At udveksle erfaringer og indsamle information om problemstillingen vold mod kvinder samt tage initiativer, der kan forebygge vold mod kvinder i Danmark
  • At arbejde for at sikre at den danske regering lever op til nationale og internationale handlingsplaner vedrørende vold mod kvinder
  • At informere Kvinderådet, Den Europæiske Kvindelobbys Voldsobservatorium samt andre relevante organisationer og institutioner om udviklinger i lovgivning, politik og praksis vedrørende vold mod kvinder

Kilde: Kvinderådet. Læs mere her.