Når et barn bor på krisecenter, foregår der ofte mange samtaler rundt omkring barnet: Personalet snakker med mor om barnet, barnets situation og behov bliver løbende drøftet i personalegruppen, og der kan være kontakt til skole, daginstitution, kommune eller andre samarbejdspartnere.

I disse mange vigtige ”voksensnakke” er der en risiko for, at barnets egne ord glider ud af samtalerne til fordel for vurderinger af barnet og dets behov. Det sker ofte ubevidst, og uden man som fagperson, mor eller anden voksen ønsker det.

– Voksne kan have en masse forestillinger om, hvad der optager et barn. Men kun hvis vi får barnets egne ord og tanker frem, og kobler det med vores faglighed, kan vi lave indsatser, der er meningsfulde i forhold til at mindske effekterne af vold hos børn, forklarer Lise, som er pædagog i Børnetræet.

Børnetræet er Kvindehjemmets tilbud til børn og mødre. Pædagogerne i Børnetræet har udviklet en række metoder, der skal hjælpe med at synliggøre og fastholde barnets stemme i ord og billeder til gavn for barnet, barnets mor samt de mange andre voksne, der er omkring barnet – ikke mindst Børnetræet selv.

På årets børneseminar for pædagoger på krisecenter deler Børnetræet ud af deres erfaringer. Børneseminariet er arrangeret af børnegruppen i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre.

En vigtig begivenhed

Kvindehjemmet har siden 1996, hvor midler fra Socialministeriet muliggjorde udvikling af arbejdet med børn på krisecenter, kunne tilbyde specialiseret hjælp til børn og mødre i Børnetræet.

For Kvindehjemmets leder Birgit Søderberg er det årlige børneseminar i LOKK en vigtig begivenhed:

– Ligesom vi arbejder særligt med kvindernes situation og behov, har børn også gavn af, at der er nogen, der har et særligt fokus på dem. Det årlige børneseminar er en oplagt mulighed for at få ny viden og blive inspireret af andre krisecentres praksis, så vi fortsat kan udvikle børnearbejdet på Kvindehjemmet.

I de kommende måneder vil vi i en række artikler zoome ind på de konkrete metoder, som Børnetræet benytter, og som kan være til gavn og inspiration for andre, der arbejder med børn i en sårbar livssituation.

Om børneseminaret
Hvert år arrangerer børnegruppen i LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre et todages børneseminar for fagpersoner fra landets krisecentre. I år deler Jes Dige, ekspert i børn, sorg og samtalegrupper, ud af sin viden om at samtale med børn. Ingrid Hartelius Dall fra Børns Vilkår gæster med et oplæg om børns rettigheder set i et politisk perspektiv. Fagpersoner fra hver region deler desuden erfaringer med et pædagogisk værktøj og/eller en metode. Kvindehjemmets pædagoger står for workshoppen fra Region Hovedstaden.